محاسبه جرایم ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مثال:اطلاعات در مورد پرونده مالیاتی مودی

در بررسی مورخ10/6/88 واحد مالیاتی مشخص گردید

 

 الف ) که فاکتور های شماره4235 و5662و6693 و7245  اطلاعات مندرج در صورت حساب طبق نمونه اعلام شده نمی باشد(بعوان مثال فاقد کد پستی خریدار می باشد). (دوره اول مالیاتی سال88  )    

ب)جمع مالیات وعوارض دوره اول مالیاتی سال88    600.000.000 ریال می باشد.

ج)مودی از ارائه دفاتر قانونی دوره اول مالیاتی سال88    به مامور رسید گی کننده خود داری نمونده است.

د)مودی تا  تاریخ رسیدگی ثبت نام و اظهار نامه تسلیم ننموده است.

ه) جمع مالیات وعوارض دوره سوم مالیاتی سال87    100.000.000 ریال می باشد

و) جمع مالیات وعوارض دوره چهارم مالیاتی سال87    800.000.000 ریال می باشد

الف )جریمه عدم درج و تکمیل اطلاعات طبق مندرجات صورتحساب نمونه

عدم درج و تکمیل اطلاعات طبق مندرجات صورتحساب نمونه

مبلغ کل فاکتور

جریمه بند 4   ماده  22

مبلغ  مالیات

مبلغ  عوارض

مبلغ جریمه مالیات

مبلغ جریمه عوارض

جمع

فاکتور شماره

1,200,000

0.25

18,000

18,000

4,500

4,500

9,000

42,352

452,000

0.25

6,780

6,780

1,695

1,695

3,390

5,662

78,000

0.25

1,170

1,170

293

293

585

7,245

95,200

0.25

1,428

1,428

357

357

714

6,693

423,000

0.25

6,345

6,345

1,586

1,586

3,173

جمع

2,248,200

0.25

33,723

33,723

8,431

8,431

16,862

ج) جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی دوره اول مالیاتی سال88   

 

 مبلغ  مالیات

 مبلغ  عوارض

 جریمه بند 6   ماده  22

 مبلغ جریمه مالیات

 مبلغ جریمه عوارض

 جمع

 دوره اول سال 88

 300,000,000

 300,000,000

 0.25

 75,000,000

 75,000,000

 150,000,000

د) جریمه عدم ثبت نام تا  تاریخ رسیدگی

 

 

 مبلغ  مالیات

 مبلغ  عوارض

 جریمه بند 1   ماده  22

 مبلغ جریمه مالیات

 مبلغ جریمه عوارض

 جمع جریمه عدم  ثبت نام تا تاریخ شناسایی

 دوره سوم سال 87

 50,000,000

 50,000,000

 0.75

 37,500,000

 37,500,000

 75,000,000

 دوره چهارمسال 87

 400,000,000

 400,000,000

 0.75

 300,000,000

 300,000,000

 600,000,000

 دوره اول سال 88

 300,000,000

 300,000,000

 0.75

 225,000,000

 225,000,000

 450,000,000

 جمع

 750,000,000

 750,000,000

 0.75

 562,500,000

 562,500,000

 1,125,000,000

 

 

د )جریمه عدم اظهار نامه تسلیم

 

 مبلغ  مالیات

 مبلغ  عوارض

 جریمه بند 5   ماده  22

 مبلغ جریمه مالیات

 مبلغ جریمه عوارض

 جمع جریمه عدم  تسلیم اظهار نامه

 دوره سوم سال 87

 50,000,000

 50,000,000

 0.50

 25,000,000

 25,000,000

 50,000,000

 دوره چهارمسال 87

 400,000,000

 400,000,000

 0.50

 200,000,000

 200,000,000

 400,000,000

 دوره اول سال 88

 300,000,000

 300,000,000

 0.50

 150,000,000

 150,000,000

 300,000,000

 جمع

 750,000,000

 750,000,000

 0.50

 375,000,000

 375,000,000

 750,000,000

 

 

  
نویسنده : ; ساعت ٧:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
تگ ها :